Tag: vuông

Những đặc điểm về người có tướng vượng phu ích tử

Tướng vượng phu ích tử có đặc điểm và tiêu chuẩn như thế nào?

Trong tướng số, người phương Đông nói chung và đàn ông Việt Nam nói riêng thường có…

Tướng số người khuôn mặt chữ điền

Khuôn mặt chữ điền là thế nào? Người mặt vuông chữ điền xấu hay đẹp?

So với những dáng mặt khác thì mặt chữ điền xét về thẩm mỹ và tướng số…