Tag: sao

Tướng sát phu ở phụ nữ nói lên điều gì?

Tướng sát phu ở phụ nữ ra sao?

Trong hôn nhân, để tránh chọn nhầm người vợ sát phu, nhiều người luôn chú ý đến…

Xem tướng trán là như thế nào?

Xem tướng trán – Tiên đoán vận số con người tốt xấu ra sao?

Trong cổ tướng học, Trán là bộ vị cực kỳ trọng yếu của việc xem tướng. Nhân…

Người con gái cười hở lợi có tướng số ra sao?

Con gái cười hở lợi vận số cuộc đời ra sao?

Theo nhân tướng học thì những bộ phận trên gương mặt một con người đều có liên…